OpenWrt 18.06.1 + TP-Link WR841N = Czujnik temperatury cz.3

Jak pisałem w części 2 ostatnim krokiem będzie skonfigurowanie usługi SNMP na naszym czujniku abyśmy mogli monitorować temperaturę poprzez sieć.

Zaczynamy od konfiguracji SNMP. Edytujemy plik /etc/config/snmpd, interesuje nas sekcja

root@OpenWrt:~# nano /etc/config/snmpd
~
config system
    option sysLocation   'Monitorowana szafka' # Pole Location opisujące lokalizację czujnika
    option sysContact    'nasz@adres.email' # Pole Contact opisujące adres email, numer telefonu itp.
    option sysName     'OpenWrt_Temp' # Pole Name opisujęce nazwę urządzenia odczytywaną po SNMP
#    option sysServices   72
    option sysDescr     'OpenWrt Temperatura' # Pole Descryption z opisem urządzenia odczytywanym po SNMP
#    option sysObjectID   '1.2.3.4'
config exec
    option name   Temperatura
    option prog   /bin/cat
    option args   /etc/config/temp.txt
#    option miboid  1.2.3.4
~

Pod Windowsem korzystam z programu SNMPWalk od SolarWinds, jest to mały program pozwalający wykonać polecenie snmpwalk na urządzeniu i wynik zapisać do pliku tekstowego.snmpwalkJeżeli już wszystko ustawiliśmy wg. swoich danych zapisujemy i zamykamy edytor. Usługę snmpd uruchamiamy podobnie do usługi cron poleceniami:

root@OpenWrt:~# /etc/init.d/snmpd start
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/snmpd enable

Po tych zabiegach możemy przetestować działanie naszego czujnika temperatury. Możemy przeskanować cały zakres OIDów lub tylko gałąź 1.3.6.1.4.1.2021.8.1, która zawiera dane odnośnie temperatury.

.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.1.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.2.1 = STRING: "Temperatura"
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.3.1 = STRING: "/bin/cat /etc/config/temp.txt"
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.100.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1 = STRING: "28"
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.102.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.103.1 = STRING: ""

Dalej możemy już dowolnie takimi danymi zarządzać, przetwarzać itp. U siebie mam dodaną taką czujkę jako urządzenie w Cacti, dodatkowo stworzony template odczytujący dany OID. Utworzony również template w pluginie Thold, monitorujący i alarmujący jeżeli temperatura wychodzi poza górny lub dolny zakres.

Cacti Tempratura SNMP

Cacti Tempratura SNMP

Comments

[…] tym momencie kończymy drugą część, trzecia część będzie już krótka i opisywać będzie uruchomienie usługi SNMP. Konfiguracja i sprawdzenie […]

Dodaj komentarz