Kategoria: Ubiquity

Debian 9.0 oraz AirControl 2.1 Beta6

Ostatnio miałem potrzebę przenieść instalację AC2 z jednej maszyny na drugą. Dodatkowo zrobić uaktualnienie do najnowszej wersji beta.

Potrzebujemy maszynę z zainstalowanym podstawowym systemem Debian 9.0, jest to najnowsze stabilne wydanie na obecną chwilę.

Logujemy się na konto root i wydajemy polecenie zainstalowania potrzebnych zależności:

apt-get install default-jdk iperf

W drugim kroku pobieramy binarny pakiet AirControl2.

wget https://fw-download.ubnt.com/data/airControl/680a-unix64-v2.1.0-beta6-7a3591a4c8f646988255f12caa6dac58.bin
mv 680a-unix64-v2.1.0-beta6-7a3591a4c8f646988255f12caa6dac58.bin aircontrol2.1-beta6.bin
chmod +x aircontrol2.1-beta6.bin

Uruchamiamy binarkę i przystępujemy do instalacji serwera AirControl2.

./aircontrol2.1-beta6.bin

Na większość pytań odpowiadamy w domyślnych ustawieniach, instalujemy załączoną bazę danych Postgresql, podajemy hasło dla bazy danych oraz nazwę użytkownika i hasło.

Aby przenieść kopię zapasową ze starej instalacji na nową, na starym serwerze z poziomu klienta AC2 wykonujemy kopię zapasową. Znajduje się ona w folderze

/opt/Ubiquiti/AirControl2/lib/db/

Przenosimy ją za pomocą scp na drugą maszynę i kopiujemy do takiego samego katalogu. Ustawiamy prawa dla pliku aby AC2 ją widział.

chown root:root /opt/Ubiquiti/AirControl2/lib/db/dbbackups/v2.1.0.BETA6_*.pgdmp

Łączymy się za pomocą klienta do nowego serwera i przywracamy za jego pomocą przesłaną kopię zapasową. Serwer AC2 uruchomi się ponownie z przywróconymi danymi.

The Dude + Ubiquity SNMP

Ostatnio upiększałem Dude aby pokazywał trochę więcej informacji niż standardowo jest widoczne dla urządzeń Ubiquity. Efekt widać na załączonym obrazku:

Informacje wyciągane po SNMP z urządzeń z firmware 6.x jednak większość OIDów jest dostępna na urządzeniach z serii A/B,G/AC. Potrzebujemy dodać MIB od Ubiquity do Dude, znaleźć go można na stronie ubnt.com.

Za każdą linijkę odpowiada inna funkcja. Funkcje dodajemy do etykiety urządzenia, lokalnie dla danej mapy w jej ustawieniach albo globalnie dla wszystkich etykiet.

Kolejno zamieszczam zawartość Code.

ubnt_airmax

if (oid_raw("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.6.1.3.1")>1,
concatenate("AirMaxQ: ", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.6.1.3.1"),"%","/ AirMaxC: ", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.6.1.4.1"),"%"),"")
ubnt_cpuload

if (string_size(oid("1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.4.2.1.3.1")),
concatenate("CPU Load: ", oid("1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.4.2.1.3.1"),"%"),"")
ubnt_dfs

if (oid_raw("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.5.1")=1,
"DFS: ON   ","DFS: OFF")
ubnt_kanal

if (string_size(oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.4.1")),
concatenate("Kanał: ", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.4.1"),"/", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.14.1"),"MHz", " CC",oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.3.1"),""),"")
ubnt_modulacje

if (string_size(oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.9.1")),
concatenate("RX/TX: ", string_substring(oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.9.1")/1000000,0,4),"Mbps","/", string_substring(oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.10.1")/1000000,0,4),"Mbps"),"")
ubnt_sygnaly

if (string_size(oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.5.1")),
concatenate("Sygnał: ", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.5.1"), "(", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.6.1"), "dBm)", "/", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.8.1"),"dBm", ""),"")
ubnt_eth0

if (oid_raw("1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2")=10000000,
"LAN Speed:   10MBit/s",if (oid_raw("1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2")=100000000,
"LAN Speed:   100MBit/s",if (oid_raw("1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2")=1000000000,
"LAN Speed:   1GBit/s","unknown")))
ubnt_ssid

if (string_size(oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.2.1")),
concatenate("SSID: ", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.2.1"),""),"")
ubnt_stacje

if (string_size(oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.15.1")),
concatenate("Stations: ", oid("1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.15.1")),"")

 

Tryb Compilance Test w antenach serii M5 z firmware 5.6.5

Czasami zdarza się konieczność zmienić trybu pracy anteny po wybraniu ustawień kraju. Nowszy firmware nie pozwala wybrać ustawień Compilance Test, jednak jest na to prosty sposób. Jeżeli mamy ustawiony tryb Poland na antenie, można w prosty sposób logując się do anteny przez SSH zmienić jej tryb na CT. Oczywiście można zmienić z dowolnego kraju, trzeba tylko podmienić jego kod w poleceniach i zamiast 616 wpisać odpowiedni.

sed -i 's/radio.1.countrycode=616/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed -i 's/radio.countrycode=616/radio.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
touch /etc/persistent/ct
save
reboot