Logowanie za pomocą klucza SSH

Logowanie za pomocą klucza SSH jest o wiele bezpieczniejsze od logowania się zwykłym hasłem, oraz można wykorzystać je do zautomatyzowania procesu logowania. Takiego sposobu logowania używam praktycznie wszędzie. Czy to serwer z Linuksem, FreeBSD czy innym Uniksem wszędzie gdzie mogę loguję się kluczami SSH. No to zaczynamy:

 1. Górne menu i Access -> Users and Groups, klikamy czerwony plus i dodajemy użytkownika do systemu. Podajemy nazwę, pełną nazwę konta i hasło. Wybieramy mu powłokę, Shell -> bash (ja preferuję bash’a ze względu, że wszędzie gdzie pracuję jest podstawową powłoką). Pamiętamy dodać użytkownikowi dodatkową grupę sshd umożliwiającą logowanie się do usługi SSH. Zapisujemy i zatwierdzamy zmiany.
 2. Logujemy się do systemu za pomocą nowego użytkownika.
  Welcome to NAS4Free!
  [sshuser@piecyk ~]$
 3. Tworzymy katalog domowy dla naszego użytkownika gdzie będziemy trzymać nasz klucz SSH oraz przechodzimy od razu do niego. DATA to jest nasz dysk czy macierz z danymi w systemie.
  [sshuser@piecyk ~]$ mkdir -p /mnt/DATA/sshuser/.ssh
  [sshuser@piecyk ~]$ cd /mnt/DATA/sshuser/.ssh
 4. Generujemy parę kluczy, prywatny oraz publiczny.
  [sshuser@piecyk ~/DATA/sshuser/.ssh]$ ssh-keygen
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/mnt/.ssh/id_rsa): /mnt/DATA/sshuser/.ssh/id_rsa
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /mnt/DATA/sshuser/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /mnt/DATA/sshuser/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  28:84:8a:0a:e3:5e:d5:50:dc:20:d5:80:ae:82:cd:66 sshuser@piecyk.local
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  |   .+==    |
  |  . .o. o    |
  | . o.      |
  |.. . .o.     |
  |*o o...S    |
  |=oE...      |
  |.+..       |
  |. .       |
  | .        |
  +-----------------+
 5. Tworzymy plik authorized_keys czyli plik z kluczami publicznymi, za pomocą których możemy się logować do systemu. Tutaj akurat tworzymy go z klucza publicznego naszego klucza prywatnego bo za jego pomocą będziemy się logować.
  [sshuser@piecyk ~/DATA/sshuser/.ssh]$ cp id_rsa.pub authorized_keys
 6. Kopiujemy plik z kluczem prywatnym na nasz docelowy komputer za pomocą SCP, FTP, SMB czy jak nam wygodnie.
 7. Przechodzimy jeszcze raz do Access -> Users and Groups i edytujemy naszego użytkownika. Dodajemy mu katalog domowy, u mnie odpowiednio jest to /mnt/DATA/sshuser
 8. Na komputerze z którego łączę się do serwerów korzystam z programu Putty. Nasz klucz należy przekonwertować programem puttygen na odpowiedni. Menu Conversions -> Import Key. Zmieniamy komentarz, możemy klucz zabezpieczyć hasłem jeżeli nie służy do zautomatyzowanych działań. Zapisujemy go przyciskiem Save private key.
 9. Zapisany klucz ppk podajemy w kategorii SSH -> Auth putty
 10. Jeżeli popranie podaliśmy adres IP oraz port to powita nas zapytanie o nazwę użytkownika. Jeżeli podamy nazwę naszego użytkownika to nastąpi automatyczne logowanie za pomocą klucza prywatnego i uzyskamy dostęp do systemu.
  login as: sshuser
  Authenticating with public key "NAS4FREE Piecyk.local"
  Last login: Tue Feb 23 21:06:25 2016 from 10.0.250.2
  Welcome to NAS4Free!
  [sshuser@piecyk ~]$
 11. Możemy zautomatyzować proces podając na zakładce Data  w polu Auto-login username nasz login, to wtedy putty zaloguje nas automatycznie lub jeżeli podaliśmy hasło do klucza, zapyta o nie.

Możliwości jest bardzo wiele, ustawiając sobie wszystko w Puttym, zapisując sesje i logując się do maszyn kluczami bez haseł można uprościć sobie proces do skrótu na pulpicie. Czyli tworzymy skrót do programu Putty np. na pulpicie. Klikamy PPM na niego i dodajemy w wierszu Element docelowy

C:\programy\putty.exe -load "nazwa_sesji"

Zmieniamy sobie nazwę skrótu na dowolny i teraz uruchamiając taki skrót od razu logujemy się do wybranej maszyny.

Dodaj komentarz